De verduurzaming van de Nederlandse landbouw is in de afgelopen vijftien tot twintig jaar gestagneerd. Het stikstofoverschot werd nauwelijks kleiner, terwijl de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof uit stallen zelfs is toegenomen. Dat blijkt donderdag uit de nieuwste cijfers van statistiekbureau CBS.