Landjepik komt veel voor rond landbouwgronden, maar ook binnen de bebouwde kom. Ook daar ontbreekt het vaak aan handhaving, zeggen juristen tegen NU.nl. Het pijnlijke gevolg is dat gevallen verjaren – waarna de inpikker rechtmatig eigenaar wordt.