De presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning werd door Groningers op meerdere plekken gezamenlijk gevolgd. In het dorpshuis in Garmerwolde kwamen zo’n vijftig mensen bij elkaar. Ze zijn opgelucht over de erkenning die ze na al die jaren krijgen, maar durven geen verbetering te verwachten. “We hebben al zoveel beloftes gehad. Eerst zien, dan geloven.”