Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie staan achter het plan van zorgminister Ernst Kuipers om alleen de kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam open te houden. De centra in Leiden en Utrecht mogen op termijn geen gespecialiseerde kinderhartchirurgie meer bieden. Daarmee steunt een meerderheid van de Kamer het voorgenomen besluit van de minister.