De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De Kamer voerde jarenlang debatten over het nieuwe stelsel en stelde er duizenden Kamervragen over. Als ook de Eerste Kamer binnen enkele maanden akkoord is, gaan de nieuwe regels medio 2023 in. Het duurt dan nog wel enkele jaren voordat je daar iets van merkt.