Een eikelmuis is geen muis en eet ook geen eikels. Het diertje is familie van de knaagdierensoort slaapmuizen en lijkt op een eekhoorn. Ook wordt de eikelmuis in Nederland ernstig bedreigd. Nog meer dan de reuzenpanda in China. Daarom gaan de provincie Limburg, gemeenten in Zuid-Limburg en terreinbeheerders de komende vier jaar het leefgebied van de eikelmuis herstellen.