De kwaliteit van het leven in ons land is het afgelopen jaar op veel vlakken gelijk gebleven of toegenomen. Op de langere termijn staat die kwaliteit wel onder druk, met name op economisch en natuurlijk vlak. Dat concludeert statistiekbureau CBS in zijn jaarlijkse regionale Monitor Brede Welvaart.