Niet alleen melkveehouders, maar ook varkenshouders, akkerbouwers en pluimveehouders zullen de gevolgen voelen van het verbod op het uitrijden van dierlijke mest op het land. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer. Wat de precieze omvang is, is nog onbekend.