Het presidium van de Tweede Kamer gaat onderzoek doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter en huidig PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Dat doet het presidium naar aanleiding van een advies van de landsadvocaat dat NRC heeft ingezien. Bij de landsadvocaat waren meldingen binnengekomen van “machtsmisbruik”, een “schrikbewind” en een “onveilige werkomgeving”.