Drinkwaterbedrijven waarschuwen dat ‘het watersysteem tegen zijn grenzen aanloopt’. Dat komt door droogte, verzilting en vervuiling van drinkwaterbronnen, meldt NRC. De tien waterbedrijven in Nederland moeten vóór 2030 meer drinkwater produceren om te kunnen voldoen aan hun wettelijke plicht drinkwater te leveren.