De agent die in augustus 2019 van achteren bewusteloos werd geslagen door een deelnemer aan een trouwstoet in Rotterdam, krijgt eervol ontslag. Dat meldt Rijnmond.