Vanwege de extreme droogte geldt er in Brabant een verbod op beregening. Tussen 07.00 en 19.00 uur mag er in het hele werkgebied van de Brabantse Delta geen water uit sloten, beken en rivieren gehaald worden. De maatregel van het waterschap heeft impact op boeren die het water nodig hebben voor hun gewassen.