Hoe groot zijn de problematiek en de pijn in Groningen door de gaswinning in die provincie? En wat heeft de gaswinning voor Nederland betekend? Deze vragen staan centraal tijdens de eerste week van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. De volgende twaalf mensen worden verhoord.