Politici van regeringspartijen VVD en CDA moeten zich in allerlei bochten wringen om enerzijds de “onontkoombare’ afgesproken stikstofdoelen te onderstrepen en tegelijkertijd de ontevreden achterban enigszins tegemoet te komen. Een bijna onmogelijke spagaat. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet.