In een brandbrief schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat de overheid niet goed genoeg zorgt voor kinderen en jongeren in de asielopvang. Zij krijgen daardoor te maken met stress, geweld, gezondheidsklachten en hebben slechte toegang tot zorg en onderwijs.