Veertien NAVO-landen inclusief Nederland beginnen grote manoeuvres op de Oostzee. Meer dan 45 marineschepen, 75 vliegtuigen en 7.000 militairen doen mee aan de oefening BALTOPS22.