Uitkeringsinstantie UWV voorspelt in de jaarlijkse arbeidsmarktprognose dat het aantal vacatures dit jaar nog verder zal stijgen, maar in het komende jaar zal afnemen. Ook het aantal banen neemt dit jaar verder toe, net als het aantal gewerkte uren. De groei hiervan zal ook volgend jaar doorzetten, al vlakt die wel af.