Het is woensdag weer Verantwoordingsdag in Den Haag. Die dag staat ook wel bekend als de tegenhanger van Prinsjesdag, maar dan zonder feestelijkheden. Op deze derde woensdag in mei legt het kabinet verantwoording af aan het parlement over het voorgaande jaar. De Algemene Rekenkamer controleert of alle ministers hun zaken op orde hadden.