Sinds half maart is er officieel sprake van een griepgolf in Nederland, maar huisartsen zien relatief weinig mensen die met griepverschijnselen op het spreekuur komen. Vanwege de coronapandemie zijn de griepcijfers niet goed te vergelijken met voorgaande jaren, zegt onderzoeksinstituut Nivel tegen NU.nl.