De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar met ruim 2 procent gestegen ten opzichte van 2020. Het zogeheten ‘Urgenda-doel’, van minimaal 25 procent reductie ten opzichte van 1990, is daardoor niet gehaald, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).