Na Dudley en Eunice zorgt zondag storm Franklin voor overlast. Er zijn bomen ontworteld, gebouwen beschadigd geraakt en problemen op de weg. Om meer overlast te voorkomen, hebben Rijkswaterstaat en andere instanties weer maatregelen getroffen.