Het kabinet moet weer om tafel met gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg, en moet daarbij de voorgenomen bezuinigingen uit het coalitieakkoord loslaten. Dat vindt een meerderheid in de Eerste Kamer dinsdag. De Kamer vroeg het kabinet ook de AOW niet tijdelijk los te koppelen terwijl het minimumloon wordt verhoogd.