De Hoge Raad haalde eind vorig jaar een streep door het fictieve rendement op spaargeld en beleggingen voor het berekenen van de vermogenstaks, maar nog steeds weet niemand hoe groot het probleem is. Wel wordt steeds duidelijker dat vooral de VVD worstelt met de oplossing voor dit miljardenprobleem.