Een meerderheid in de Tweede Kamer kan zich vinden in het voornemen van het kabinet om “defensieve” wapens te leveren aan Oekraïne met het oog op de Russische dreiging. Wel vragen partijen zich af wat Nederland nog kan leveren. De eigen krijgsmacht kampt met tekorten.