De advocaten van de ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire vragen de Tweede Kamer om er bij het kabinet op aan te dringen een andere herstelaanpak te kiezen. Ze willen dat het duperen van de ouders wordt aangemerkt als “onrechtmatige overheidsdaad”.