Het demissionaire kabinet gaat de huidige coronamaatregelen nog niet versoepelen na een tussentijds advies hierover van het Outbreak Management Team (OMT). Ondanks signalen dat de omikronvariant tot minder ziekenhuisopnamen leidt, vindt het OMT het nog te voorbarig om het maatregelenpakket aan te passen.