Op maandagochtend 27 december komen de twaalf juryleden weer samen om te kijken of ze tot een unaniem besluit kunnen komen of Maxwell wel of niet schuldig is.