Met het coalitieakkoord lijkt het kabinet voort te willen borduren op de grote dossiers die de afgelopen jaren zijn blijven liggen. Punten als de gaswinning in Groningen, klimaat, stikstof en de toeslagenaffaire zijn vooral zaken waar het vorige kabinet ook al mee bezig was. In deze analyse praten NU.nl-verslaggevers Edo van der Goot, Priscilla Slomp en Bas Scharwachter over de plannen van het kabinet.