Het aantal mensen in de Europese Unie dat vroegtijdig sterft door luchtvervuiling neemt af. Maar nog altijd telde het Europees Milieuagentschap EEA in 2019 307.000 sterfgevallen. De organisatie maakte maandag bekend dat dit een daling van 10 procent betekent ten opzichte van 2018. Maar als de EU-lidstaten de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor de luchtkwaliteit invoeren, kan de daling in de toekomst nog veel groter zijn, benadrukt het agentschap.