Bij Defensie zouden maandenlang waarschuwingen over het op grote schaal verzamelen van data van burgers zijn genegeerd. Ondanks waarschuwingen van de ambtelijke top, militaire inlichtingendienst MIVD en juristen, ging het verzamelen door de Landmacht door, schrijft NRC dinsdag. De krant kreeg inzage in honderden e-mails en documenten na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).