Aan het begin van de eerste lockdown in maart 2020 werd verwacht dat huiselijk geweld zou toenemen omdat slachtoffers en daders meer aan huis gebonden waren. Uit onderzoek van NRC blijkt echter dat het aantal opnames van slachtoffers van huiselijk geweld in opvanghuizen tijdens de lockdowns is afgenomen. Dat wil niet zeggen dat het geweld ook minder is geworden, maar dat slachtoffers zich minder veilig voelden om hulp in te schakelen.