De aanslagen bij het vliegveld van Kaboel donderdag zijn opgeÃĢist door de Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). De groep is een aartsvijand van de inmiddels gevallen regering van Afghanistan, maar ook van diens opvolger de Taliban. Wat is de terreurgroep, die lijkt uit te groeien tot een nieuwe zorg voor het westen?