Het kabinet wil asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt toch op vergelijkbare wijze behandelen als die van Afghaanse tolken. Zij kunnen dan makkelijker asiel in Nederland krijgen. Dat laat het kabinet woensdagavond aan de Tweede Kamer weten.