Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alle Afghanen die Nederland ondersteund hebben ophaalt uit Afghanistan, niet alleen tolken. De Kamer geeft daarmee gehoor aan oproepen van militaire- en politievakbonden en hulporganisaties. D66 heeft daar een motie voor opgesteld, die kan rekenen op kamerbrede steun.