Extreme hitte, bosbranden en overstromingen: extreem weer domineert het nieuws wereldwijd, waardoor klimaatverandering steeds tastbaarder wordt. Nederland moet binnen de EU het klimaatdoel voor 2030 nog ophogen, maar ook het oude doel wordt met het bestaande beleid nog niet gehaald. Het demissionaire kabinet zegt deze maand plannen uit te werken, maar progressieve partijen zien liever meer urgentie.