Het stikstofdossier lijkt niet op de formatiestilte te kunnen wachten. Hoewel het kabinet eind vorig jaar met maatregelen kwam, wordt de roep om een bredere en ambitieuzere aanpak steeds luider. De druk op het demissionaire kabinet om meer te doen neemt toe, terwijl boeren dat juist niet zien zitten en woensdag weer in Den Haag gaan protesteren.