Britney Spears heeft de rechter woensdag emotioneel verzocht om een einde te maken aan het curatorschap van haar vader, waardoor ze al dertien jaar niets mag beslissen over haar eigen leven. In een uitgebreid betoog vertelde Spears de verstrekkende gevolgen die het curatorschap op haar leven heeft. Het was de eerste keer dat de zangeres zelf het woord nam in de rechtszaal.