Op zoekmachine Bing zijn sinds vrijdag foto’s van Tankman niet meer te zien in de resultaten voor afbeeldingen en video’s. Het censureren komt op de dag dat het precies 32 jaar geleden is dat de massale studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking hardhandig door het leger werden neergeslagen.