Zondag kwam de VN-Veiligheidsraad in een spoedvergadering bijeen om te praten over het escalerende geweld tussen Israël en de Palestijnen. Opnieuw is de raad er niet in geslaagd met een gezamenlijke resolutie te komen, omdat de Verenigde Staten dit blokkeerde.