De bibliotheken worden meegenomen in stap twee van het heropeningsplan en gaan daarom eerder open dan gepland. Als de ziekenhuiscijfers voldoende dalen en de tweede stap in het openingsplan kan worden doorgezet, kunnen de bibliotheken de deuren weer openen op 20 mei.