Er zijn geen aanwijzingen dat een vooraanstaand lid van D66 zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie of machtsmisbruik, concludeert onafhankelijk onderzoeksbureau BING. Wel hebben negentien mensen zich bij de onderzoekers gemeld omdat ze zich onveilig hebben gevoeld binnen de partij.