Door de Franse Nathalie Becquart zaterdag aan te stellen als tweede secretaris van de synode van bisschoppen, breekt paus Franciscus met een traditie. Het is voor het eerst dat een vrouw binnen de katholieke kerk zo’n hoge post krijgt.