De Tweede Kamer is tegen het kabinetsplan om het bij wet te verbieden om in het geval van een tekort aan ic-bedden te selecteren op leeftijd. Dinsdag schaarde een meerderheid van de Kamer zich achter de oproep van D66 en VVD om vast te houden aan het advies van medische en ethische deskundigen om het wél mogelijk te maken om op basis van onder meer leeftijd te selecteren wie in aanmerking komt voor zorg.