Op verschillende plekken in het land vonden rond de jaarwisseling kleine incidenten plaats. Er was voornamelijk sprake van vuurwerkoverlast. In onder meer Den Haag, Rijswijk en Katwijk kwamen zijn auto’s, banden en andere objecten in brand gestoken. Ook op andere plekken moesten hulpdiensten uitrukken voor branden.