Het coronavirus dat nu rondgaat, is niet meer precies hetzelfde virus waarmee we een jaar geleden kennismaakten. Dat komt doordat virussen muteren. We kijken naar een jaar in het leven van een muterend coronavirus en laten zien welke variant waar opdook.