De populatie bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee is in de laatste dertig jaar flink gegroeid. In 2019 werden ruim zeven keer zoveel dieren gespot als in 1991. Toch nam het aantal bruinvissen vlak bij de kust de laatste jaren iets af. Dat blijkt maandag uit cijfers van het CBS, dat hiervoor samenwerkte met Wageningen Marine Research (WMR).