Een Australische speciaal aanklager heeft bewijzen gevonden dat elitetroepen van het land 39 mensen illegitiem hebben gedood in Afghanistan. Dit blijkt uit een eigen onderzoek van de krijgsmacht naar vermeende oorlogsmisdaden die Australische militairen in Afghanistan zouden hebben gepleegd. Donderdag presenteerde de Australische generaal John Angus Campbell de bevindingen.